یکتاس

ماده و صورت - ماده و صورت قیاس

در کتاب تحریر منطق اقسام قیاس به لحاظ صورت و ماده را بیان نمایید

قياس اقترانى گاهى از چند حمليه تشكيل مى‌شود، كه در اين صورت «قياس اقترانى حملى» ناميده مى‌شود؛ و گاهى از چند شرطيه، و يا يك شرطيه و يك حمليه تشكيل مى‌شود، كه در اين صورت، «قياس اقترانى شرطى» ناميده مى‌شود؛ مانند قياسى كه در زير آمده است:.

آرى، اجزاى ذاتى اين قضيه، يعنى «كسى كه شراب مى‌نوشد» و «شهادتش ردّ مى‌شود» ، در مقدمات وجود دارند، و هركدام در يك مقدمه آمده است؛ و بدين لحاظ مى‌توان گفت: نتيجه بالقوه در مقدمات ذكر شده است.

قياس به لحاظ صورت و هيأت تأليف آن به دو دسته اقترانى و استثنايى تقسيم مى‌شود، كه در يكى در ضمن مقدمات به نتيجه يا نقيض آن تصريح مى‌شود، و در ديگرى تصريح نمى‌شود. ماده قياس، گاهى مقدمات يقينى است، و گاهى ظنى است؛ و گاهى از مسلّمات، يا مشهورات، يا وهميات يا مخيلات يا انواع ديگر قضيه، كه در جاى خود بيان خواهد شد، مى‌باشد.

تصور و تصديق

منشأ خطاى انديشه، نبودِ يکى از دو شرط فوق است، زيرا تفکر در عالم ذهن مانند يک ساختمان است؛ يک ساختمان وقتى کامل است که هم مصالح و مواد تشکيل دهنده آن بى‏عيب باشد و هم معمارى آن بر اساس اصول صحيح ساختمانى باشد. منطق مشتق از ماده «نطق» است؛ نطقى که حقيقتاً به ‏معناى تکلّم است و به طور مجازی بر منشأ آن، يعنى تفکر و تعقل، اطلاق مى‏شود و اتفاقاً مراد از نطق در اين علم، همين معناى مجازى، يعنى انديشه و نطق باطنى است. آن بخشى از منطق که متکفّل خطاسنجى در قلمرو صورت فکر ـ چه در عرصه تعريف و چه در محدوده استدلال ـ است، منطق صورى و آن بخش از منطق که عهده‏دار سنجش خطا در ماده فکر است، منطق مادى ناميده مى‏شود.

اين‌که اين علم را منطق ناميده‏اند، يا از باب مبالغه است ـ در صورتى که آن را مصدر ميمى بدانيم ـ بدین معنا که اين دانش به اندازه‏اى در رشد نطق و تفکر انسان نقش دارد که گويا خودِ آن است. منطق صورى در بخش تصورات پس از طرح مطالب مقدماتى، از تعريف و اقسام و شرايط آن و در بخش تصديقات نيز از استدلال و اقسام و شرايط آن سخن می‌گوید. منطق مادى نيز امروزه به‏ نام‌هاى منطق عملى (اعمالى)، منطق اختصاصى، متدلوژى علوم (شناخت روش‌هاى علوم) و فلسفه علمى نیز خوانده مى‏شود. حال که پذيرفتيم که منطق عهده‏دار خطاسنجى انديشه است، بنا بر این بايد بتواند قواعد عام انديشه در هر دو نوع از خطا را هم بيان کند.

" اين استدلال اگرچه از نظر شکل و صورت صحيح است، اما از نظر مادّه و مصالح فاسد است، زيرا آن جا که مى‏گوييم «هر انسانى ستمگر است». و يا بدين جهت است که علم منطق جايگاه ظهور و بروز نطق و انديشه انسان است، البته در صورتى که آن را اسم مکان تلقى کنيم. منطق صورى به نام‌هاى منطق نظرى، منطق کلاسيک، منطق عمومى، منطق ارسطويى و منطق قديم نيز نام‌گذاری شده است. » مادّه و مصالح استدلال صحيح است، ولى صورت و نظام آن نادرست است و همين امر موجب غلط بودن نتيجه خواهد بود. با نبود يکى از اين دو شرط نمى‏توان بدان ساختمان اطمينان کرد، مثلاً اگر گفتيم که "سقراط انسان است. حال بايد دانست که مباحث منطق صورى و مادى را مى‏توان به دو بخش تصورات و تصديقات تقسيم کرد.

منطق قياسي به مثابه پارادايم نظريه شناخت در نظام فلسفي ملاصدرا و دکارت

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1. منطق قیاسی به مثابه پارادایم نظریه شناخت در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت. منطق قیاسی به مثابه پارادایم نظریه شناخت در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت. منطق قیاسی به مثابه پارادایم نظریه شناخت در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت.

عنوان فارسي: شرايط مقدمات برهان در ترازوي تحليل (عنوان عربي: شرائط مقدمات البرهان في ميزان التحليل)

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1. عنوان فارسی: شرایط مقدمات برهان در ترازوی تحلیل (عنوان عربی: شرائط مقدمات البرهان فی میزان التحلیل). عنوان فارسی: شرایط مقدمات برهان در ترازوی تحلیل (عنوان عربی: شرائط مقدمات البرهان فی میزان التحلیل). عنوان فارسی: شرایط مقدمات برهان در ترازوی تحلیل (عنوان عربی: شرائط مقدمات البرهان فی میزان التحلیل).

بيان صناعات خمس/ منطق/ شرح منظومه

آنكه تصدیق ظنی افاده كند ماده برای خطابه می شود و آنكه تصدیق جزمی افاده می كند یا در آن شهرت و تسلّم است « یعنی جزء مسلمات و مشهورات گرفته می شود » در اینصورت ماده برای خطابه و جدل می شود یا حق حساب می شود در صورتی كه حق حساب می شود یا واقعا حق است یا واقعا حق نیست اگر واقعا حق باشد برهان می باشد و اگر واقعا حق نباشد سفسطه می شود. جواب: بنده ـ استاد ـ اشاره كردم مقدمه ای كه هر دو شأن و هر دو وصف را دارد یعنی مثلا، هم یقینی است و هم مشهور است قیاسی كه از این تشكیل می شود، هم می تواند برهان باشد هم می تواند جدل باشد ولی ما به چه عنوان استفاده كردیم؟ در اینصورت متفاوت می شود.

این 5 تا باید تبیین شوند و در تبیین كردنش گاهی جدا جدا تبیین می شوند و هیچ ارتباطی به هم داده نمی شوند مثلا گفته می شود قیاس برهانی از یقینیات تشكیل می شود و قیاس شعری از تخیّلیّات تشكیل می شود و قیاس سفسطی از وهمیات و مشبهات تشكیل می شود. به عبارت دیگر شاكله ی منطقِ ما، منطق صوری است ولی چون هر صورتی همراه ماده است گاهی از اوقات درباره ماده هم بحث می شود اگر ماده دخالت كند « جاهایی وجود دارد كه ماده دخالت نمی كند مثلا در قضیه حملیه، لازم نیست ماده، این باشد یا آن باشد. ترجمه: و اگر این تصدیق، تصدیق جزمی باشد در اینصورت اگر كنار جزم، تسلّم هم اعتبار شود و حق اعتبار نشود « چون اگر حق اعتبار شود این قیاس، برهان خواهد شد » یا عامه ی مردم به آن اعتراف كنند « كه این همان مشهوره است.

اگر تسلّم را اعتبار كنید این قیاس، قیاس جدلی می شود و اگر حق را اعتبار كنید و واقعا هم حق باشد این قیاس، قیاس برهانی می شود و اگر حق را اعتبار كنید و واقعا حق نباشد این قیاس، قیاس سفسطی و مغالطی می شود. اگر تسلّم را اعتبار كنید این قیاس، قیاس جدلی می شود و اگر حق را اعتبار كنید و واقعا هم حق باشد این قیاس، قیاس برهانی می شود و اگر حق را اعتبار كنید و واقعا حق نباشد این قیاس، قیاس سفسطی و مغالطی می شود. شعر در ادبیات ما به معنای نظم است كه در مقابل نثر قرار می گیرد قیاس شعری اگر قیاسی باشد كه از نظر ادبیات هم شعر است تاثیرش بیشتر است اگر به صورت نثر باشد باز هم تاثیرگذار است ولو تاثیرش زیاد نیست.

منبع

+ نوشته شده در سه شنبه 28 دی 1400ساعت 5:28 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2

شهر اصفهان - مناره های تاریخی شهر اصفهان

بازیابی مکان مناره‌های تخریب ‌شده اصفهان بر اساس تحلیل اسناد توصیفی و تصویری

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری و هنر، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران. 2 استادیار، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. 3 دانشیار، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اصفهان شهر مناره ها - مجله زیتوا

تاریخی که بر فراز سنگ عمو عبدالله نوشته شده و سال 716 هجری را نشان می دهد مبین این نکته است که این عارف بزرگ در زمان سلطان (محمد خدابنده) ایلخان مسلمان می زیسته است ایوان منارجنبان یکی از آثار تک ایوانی دوران ایلخانی است اما برخی از محققین عقیده دارند که مناره ها بعداً به ایوان مزبور افزوده شده است. تحقیقات و آنالیز های پژوهشگران در باره این دو مناره بیانگر این نکته است که قدمت آنها به ربع اول قرن هشتم هجری می رسد و بقایای یک مجموعه بزرگ می باشند که در قرن چهاردهم میلادی زمان حکومت سلطان محمد خدابنده معمور، برقرار و آباد بوده است. یکی از محققین و پژوهشگرانی که در باره مناره های ایران تحقیقات جامعی کرده در باره تاریخ این مناره می نویسد : این تاریخ قدیمی ترین تاریخی است که تا کنون بر بنائی ایرانی با تزئینات مینائی رنگ کشف شده است.

علت آن که این مناره به نام باغ قوشخانه معروف شده این است که در دوره قبل از صفویان و هنگامی که اصفهان مرکزیت داشته و مرکز بوده است در این محل باغی بوده که قوشهای سلطنتی را در آن نگهداری می کرده اند. مناره های درون شهری که به عنوان برج دیده بانی از آنها استفاده می شد و قبل از اسلام آتش مقدس زرتشتیان بر روی آنها روشن میشد که این شعله های طلایی می توانست راستا عبور را برای کاروانیان معین کند. این مناره تاریخ ندارد اما به علت شباهت بی میزان آن با مناره مسجد سین از نظر تزئینات و بعلاوه از لحاظ معماری و نحوه نگارش کتیبه ها سال ساخت آن بین سالهای 525 تا 550 هجری قمری است.

بر طبق برخی گزارشها مسجد حکیم اصفهان که در آغاز مسجد دیلمی بوده ، مناره ای با ارتفاع بیش از صد متر داشته که برخی از منابع تخریب آنرا به مغول و برخی به تیمور لنگ نسبت می دهند. ایوان از نمونه بناهای سبک مغول ایران است اما مناره ها در اواخر دوره صفویه به ایوان افزوده شده و با حرکت دادن یکی از آنها هم مناره دیگر و هم تمام ساختمان به حرکت در می آید. در مسجد امام اصفهان واقع در میدان امام چهار منار بسیار زیبا دیده می گردد که شاهکار معماری عصر صفوی است و از نظر کاشیکاری و تزئینات دیگر از شاهکارهای هنری محسوب می گردد. مناره ها در قدیم مورد توجه سیاحان و گردشگران بوده و در حال حاضر هم مجذوب نماینده ترین بخش از لحاظ ارتفاع ، نوع و سبک معماری ، گره چینی و کتیبه و گچ کاری و کاشی کاری است.

تمام آثار تاریخی شهر اصفهان

سایر توضیحات: میدان نقش جهان اصفهان، یکی از زیباترین میدان های جهان به طول تقریبی ۵۰۷ و عرض ۱۵۸ متر، همانند زنجیری چهار اثر تاریخی بی نظیر دنیا به هم پیوند داده است: مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام، سر درب بازار قیصریه و کاخ عالی قاپو میدان نقش جهان به جای میدان کوچکی که از دوران تیموریان باقی مانده بود احداث گردید. به اعتقاد اهالی روستا متعلق به امامزادگان ابراهيم و حسین بن حسن بن علی می باشد در حالی که به اعتقاد مورخان از قبیل حموی صاحب کتاب معجم البلدان مقبره را به راشد بالله خليفه عباسی می دانند که در سال ۵۳۲ قمری به دست باطنيه به قتل رسیده و در این محل دفن شده است.

سایر توضیحات: این مسجد در بهمن ماه ۱۳۶۵ ش در معرض حملات هوایی عراق قرار گرفت که در نتیجه آن، خرابی هایی در صفه جنوبی، لنگه طاق ها، تزئینات کاشی و آیینه و گلدسته مسجد ایجاد شد که بعدها مجدداً مرمت گردید. سایر توضیحات: یکی از نمونه کارهای شیخ بهایی نخست تقسیم آب زاینده رود به محلات اصفهان و روستاهای مجاور رودخانه است که معروف است هیئتی در آن زمان از جانب شاه عباس به ریاست شیخ بهائی مأمور شد. به هنگامی که دو مسجد امام و شیخ لطف الله و سردر بازار قیصریه ساخته شد این سه بنا با طاقهای متحدالشکل به هم مربوط شدند و با پایان یافتن میدان و خاتمه تزئینات، کف آن شن ریزی و مسطح شد.

از این زمان بود که میدان برای انجام مسابقات و بازی های معمول آن عصر مانند چوگان و قاپوق اندازی مورد استفاده قرار می گرفت و سان و رژه سربازان و سپاهیان نیز در همین محل انجام می شد. آنچه مسلم است این که از آمدن فاطمه دختر امام موسی معروف به حضرت معصومه (ع) که مزار شریفش در قم است ولی هجرت دومین فرزند ایشان به ایران به نام فاطمه صغری در کتب انساب ذکر نشده است. سایر توضیحات: مسجد دارای صحن مرکزی با چهار ایوان در چهار جهت اصلی، رواق ها، گنبدخانه و شبستان، دو مدرسه با صحن و حجره، دو مناره به ارتفاع ۴۳ متر مشرف به میدان نقش جهان می باشد. در اوایل قرن یازدهم (۱۰۰۶ قمری) پایتخت شاه عباس از قزوین به اصفهان انتقال یافت و قریب یک قرن و نیم این شهر پایتخت سلسله صفویه بوده و به همین واسطه از شهرت جهانی برخوردار شد.

شیخ بهائی در سال ۱۰۳۱ قمری در اصفهان در گذشت و بنابر وصیت خودش جنازه او را به مشهد بردند و در جوار مرقد مطهر حضرت علی بن موسی الرضا عليه السلام جنب موزه آستان قدس دفن کردند.

منبع

+ نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1400ساعت 23:20 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2

شرکت مختلط - شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی (societe on commandite simple)

قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تضامنی و تلفیق بعضی از این ویژگی ها تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است: الف- شرکت مختلط سهامی ب- شرکت مختلط غیر سهامی این نوع شرکت ها با حداقل دو شریک تشکیل می شوند ولی همواره در شرکت های مختلط دو گروه سهامدار وجود دارند که برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری از جایگاه و مسئولیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند. این شرکت برای امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد و در حقیقت به منزله ی ترکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تادیه ی کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.

6-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است. ت در مورد شرکت مزبور چنین تصریح می دارد: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. منابع: 1)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات خرسندی،1389 2 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش ، شهریور 1368 3)ملک زاده ، فهیمه ، فرهنگ حقوق تجارت ،انتشارات دادگستر نشر ،1389.

9-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید-آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت. 7-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید. 8-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید. در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر حایز اهمیت است: 1-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید قید شود.

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ثبت نوول در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورت جلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) – ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی) – ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ماده۱۵۳در صورتی که در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌تواند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند. ماده۱۵۲ در صورتی که شرکت به صورت غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.

ماده ۱۵۷ اگر دارایی و سرمایه شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هریک از شرکاء ضامن وصول کنند، در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود. ماده ۱۵۴ به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شده مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. ماده۱۵۰در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی قبل از ثبت شرکت تعهداتی که شرکت انجام می دهد مسئولیت شریک یا شرکای با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث همان است که برای شریک یا شرکای ضامن تعیین گردیده است مگر اینکه شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود ثابت کنند که شخص یا اشخاص ثالث از محدود بودن مسئولیت آنها مطلع می باشند. در شرکت مختلط غیر سهامی مسئولیت کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت برای شرکت حاصل گردد با شریک یا شرکاء ضامن می باشد ولی مسئولیت شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی فقط تا میزان سرمایه ای است که آنها به شرکت آورده اند یا خواهند آورد. یکی ازتفاوتهای مهم شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی در این است که طلبکاران شرکت مختلط غیر سهامی هنگامی می توانند برای بدهی شرکت به شرکای ضامن مراجعه نمایند که :اولا شرکت منحل شده باشد ، ثانیا دارایی شرکت برای پرداخت بدهی خود کافی نباشد.

این 2 شرط باید با همدیگر جمع باشد تا طلبکاران بتوانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند ، ولی در شرکت تضامنی به صرف انحلال شرکت امکان مراجعه طلبکاران به شرکاء وجود دارد و فرقی نمی کند که دارایی شرکت برای پرداخت بدهی هایش کافیست یا خیر. زمانیکه که شرکت مختلط غیر سهامی تشکیل شده باشد و پس از آن شریک یا شرکای با مسئولیت محدود به آن داخل گردند، تا میزان سهم الشرکه خود مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود آنها داشته است. اگر در نتیجه ضررهای وارده به شرکت مختلط غیر سهامی سهم الشرکه شریک با شرکاء با مسئولیت محدود کم شود ، تا زمانیکه این کمبود این کمبود جبران نشده باشد دادن هر سود و منعنتی به آنها ممنوع می باشد.

اگر در اسم شرکت مختلط غیر سهامی اسمی از شریک یا شرکای با مسئولیت محدود برده شود این فرد نامبرده در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب می شود و شامل همان مسئولیتهای شریک ضامن می گردد. در شرکت مختلط غیر سهامی اداره کردن شرکت جزو وظایف شریک یا شرکای ضامن می باشد و شریک یا شرکای با رسئولیت محدود نه حق و نه وظیفه دارد که شرکت مختلط غیر سهامی را اداره کند. بر طبق ماده 148 قانون تجارت ( هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند ). شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی حق نظارت در امور شرکت را دارد و می تواند از وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای برای خودش ترتیب دهد.

معرفی و ثبت شرکتهای مختلط یا ترکیبی (اعم از سهامی و ...

علت منع اداره شرکت توسط شرکای غیرضامن در مواد فوق به علت حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است؛ چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامدار در اداره ­ی شرکت، آن­ها ممکن است در داد و ستد برای شرکت به گونه­ ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت، ایشان را شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند. مطابق ماده­ی 144 قانون تجارت:«اداره­ ی شرکت مختلط غیرسهامی به عهده­ ی شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن­ها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است»؛ و نیز ماده 145 قانون تجارت مقرر می ­کند:«شریک با مسئولیت نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت مختلط غیرسهامی را دارد نه اداره ­ی شرکت از وظایف اوست».

در همین راستا اعتقاد بر این است که در شرکت مختلط (اعم از سهامی و غیرسهامی)، آورده­ ی اولیه­ ی شرکت فقط از طرف شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود تأمین می ­گردد و شریک ضامن بدون هیچ­گونه آورده ­ای صرفاً با انجام کار و حِرفه خود اداره ­ی امور شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می ­دارد. این الزام در ماده ­ی 165 قانون تجارت مقرر شده: «در هر یک از شرکت ­های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می­ شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکت بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می­ کند؛ انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می­ شود.

نتیجتاً مادامی که شرکت­ های مختلط مراحل قانونی ثبت در اداره ثبت شرکت­ ها را طی ننموده و شرکت را به ثبت نرساندند، شرکای شرکت اعم از ضامن یا غیرضامن در برابر طلبکاران یا اشخاص ثالث از مسئولیت تضامنی برخوردار می ­باشند و ثبت شرکت پیش ­شرط تفکیک مسئولیت میان شرکا محسوب می ­شود. همان­طور که در بالا اشاره نمودیم، شرط دیگر تشکیل شرکت اداره شرکت صرفاً توسط شرکای ضامن می ­باشد و شرکای غیرضامن در حدود صلاحیت خویش حق بررسی صورت حساب­ ها و صورت بیلان سالیانه و سایر اسناد شرکت را دارند و برای اطلاع خویش صورت خلاصه ­ای از وضعیت کنونی شرکت دریافت نمایند.

منبع

+ نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1400ساعت 17:11 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 5

کار درمانی - رشته کار درمانی

رشته کاردرمانی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

زبان تخصصی، مبانی کاردرمانی و توانبخشی، کینزیولوژی و بیومکانیک 1 و 2 و 3، مقدمه ای بر روش تحقیق در کاردرمانی، تئوری فعالیت، ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل، کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 1 و 2، کاردرمانی در بیماری های کودکان، کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی، مشاوره در کاردرمانی، ساخت انواع اسپلینت، مدیریت کاردرمانی، فعالیت های روزمره زندگی، رشد کودک، فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها 1 و 2 و3 و 4، بازی و تفریح در کاردرمانی، وسایل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانی، تکنیک های حرکت درمانی، جامعه شناسی در کاردرمانی، گروه و روابط بین فردی، سمینار.

آناتومی سیستم اعصاب، آناتومی اندام ها، فیزیولوژی عمومی، روانشناسی رشد، روانشناسی مرضی، نورولوژی، مقدمه ای بر روانپزشکی، آمار، مقدمه ای بر ارتوپدی، فیزیولوژی اعصاب، کمک های اولیه، آناتومی سطحی، آناتومی سر و گردن و تنه، مقدمه ای بر روانپزشکی کودک، آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک، بیماری های داخلی. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته کاردرمانی برای مقطع کارشناسی ارشد می توانند در رشته های آمار زیستی، مدیریت توانبخشی، مدیریت خدمات بهداشت درمانی، نانو تکنولوژی پزشکی، فناوری اطلاعات و سلامت، علوم تشریح، آموزش پزشکی، اپیدمیولوژی، تاریخ علوم پزشکی و انفورماتیک پزشکی تحصیل کنند.

اگر قصد تحصیل در دیگر رشته های پیراپزشکی مانند رشته فیزیوتراپی، رشته بینایی سنجی، رشته هوشبری، رشته اتاق عمل، رشته اعضای مصنوعی، رشته پرستاری، رشته مامایی و رشته علوم تغذیه، و آشنایی با بازارکار آنها را دارید می توانید به لینک های مطالب مراجعه کنید. برخی از این فارغ التحصیلان که دارای سرمایه کافی و اهداف بلند مدت باشند، می توانند با دریافت مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، نسبت به راه اندازی کلنیک خصوصی اقدام کنند. متخصصین کاردرمانی یا occupational therapy (که گاهی اوقات OT نامیده می شوند) برای غلبه بر موانع با بیماری های جسمی و افراد در هر سنی کار می کند و به آنها کمک می کنند تا به طور کامل در زندگی روزمره خود زندگی کنند.

دانشکده توانبخشی

در سال 1350 از طرف سازمان بهداشت جهانی متخصصین کاردرمانی جهت آموزشکاردرمانگر به ایران اعزام وآموزشهای غیر رسمی خودرا به مدت 2سال در بیمارستان شفا یحیائیان تهران ارائه دادند که درسال 1352 وبا تاسیس مدرسه عالی توانبخشی این برنامه رسمیت یافت. کاردرمانی شاخه ای از علوم توانبخشی است که درمانگر با استفاده از یکسری فعالیتها ،تکنیکها،تمرینات،آموزشها وروشهای جبرانی سعی در تحقق حداکثر توانایی های بالقوه مراجعین (که بیشتر شامل افراد معلول میباشد )دارد. ****اعتبیار بخشی بین المللی رشته کاردرمانی دانشکده توانبخشی اراک توسط فدراسیون جهانی کاردرمانی مورد ارزیابی گرفته است و رشته کاردرمانی توانسته استانداردهای آموزشی را برای سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ را کسب نماید.

در حال حاضر این رشته درسطح کارشناسی در 8 دانشگاه ،کارشناسی ارشد واز سال 1371در دانشگاه ودر سطح دکترای تخصصی از سال 1387 در2 دانشگاه دانشجو می پذیرد. رشته کاردرمانی در این دانشکده (دانشکده توانبخشی اراک )از نیمسال اول تحصیلی 92-91 باپذیرش حدوداًبیست دانشجو فعالیت خودرابطور مستقل شروع کرد. 2-براساس نتایج ارزیابی طرح درمان و به دنبال آن با استفاده از فعالیتهای هدفمند به اجزای طرح درمان بپردازد. 1-برمبنای جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی به ارزیابی سطح عملکرد مراجعان بپردازند. 3-با بکارگیری روشهای درمانی و مشاوره در پیشگیری از معلولیت موثر باشند.

همه چیز درباره رشته کاردرمانی

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم. آیا می‌دانید که تعداد قابل توجهی از بیماران بعد از عمل جراحی نمی‌توانند با شغل سابقشان تطبیق یافته و بازدهی قبلی را داشته باشند؟ و آیا می‌دانید که بسیاری از بیماران روانی پس از درمان نمی‌توانند به زندگی اجتماعی برگشته و در حد سایر افراد جامعه فعالیت کنند؟چه باید کرد؟ ‌آیا می‌توان با فیزیوتراپی مشکلات فوق را حل کرد و یا برای بهبود اختلالات فوق باید از روان‌درمانی کمک گرفت؟متخصان کاردرمانی معتقدند که بهترین راه درمان مشکلات و اختلالات یاد شده، استفاده از روش کاردرمانی است زیرا یک کار درمان در دو حیطه روانی و جسمانی به معالجه اختلالات مورد نظر می‌پردازد.

دروس‌ تخصصی‌: آشنایی‌ با اصول‌ توانبخشی‌ و طب‌ فیزیکی‌، واحد رادیولوژی‌، کاردرمانی‌ در بیماری‌های‌ مغز و اعصاب‌ ، کاردرمانی‌ در بیماری‌های‌ ارتوپدی‌، کاردرمانی‌ در بیماری‌های‌ روماتولوژی‌ ، کینزیولوژی‌ و بیومکانیک‌، تکنیک‌های‌ حرکت‌ درمانی‌، کاردرمانی‌ در بیماری‌های‌ کودکان‌ ، ارزشیابی‌ و اندازه‌گیری‌ قدرت‌ عضلانی‌، کارآموزی‌ بالینی‌، زبان‌ تخصصی‌. این‌ رشته‌ به‌ عنوان‌ یک‌ رشته‌ کُل‌نگر، تمامی‌ ابعاد یک‌ بیماری‌ و تأثیرات‌ جانبی‌ آن‌ را به‌ روی‌ زندگی‌ شخصی‌ و اجتماعی‌ در نظر گرفته‌ و با ارائه‌ تکنیک‌های‌ درمانی‌ مناسب‌، ضمن‌ در نظر گرفتن‌ علائق‌ و انگیزه‌ فرد، او را به‌ سوی‌ فعالیت‌ روزانه‌ مستقل‌ سوق‌ می‌دهد.

متخصصان‌ کاردرمانی‌ با تسلط‌ کافی‌ بر علوم‌ مختلف‌ فیزیولوژیکی‌، آناتومیکی‌ و روانشناختی‌، یک‌ برنامه‌ جامع‌ درمانی‌ را به‌ بیماران‌ ارائه‌ می‌دهند؛ یعنی‌ در کاردرمانی‌، تمرکز درمان‌ فقط‌ روی‌ بیماری‌ نیست‌، بلکه‌ تمامی‌ ابعاد زندگی‌ فرد، مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. برخی‌ از استادان‌ این‌ رشته‌ نیز اولین‌ و مهمترین‌ ویژگی‌ دانشجوی‌ کاردرمانی‌ را داشتن‌ توانایی‌ جسمی‌ و روحی‌ خوب‌ می‌دانند و این‌ که‌ بتواند با درایت‌، ابتکار عمل‌ و خلاقیت‌، درمان‌ مؤثرتری‌ را ارائه‌ بدهد. توانایی‌های‌ لازم : یک‌ کاردرمانگر باید انگیزه‌ای‌ قوی‌ داشته‌ باشد تا بتواند با بیمارانی‌ که‌ دارای‌ معلولیت‌های‌ مختلف‌ هستند، ارتباط‌ برقرار کرده‌ و آنها را به‌ خوبی‌ درمان‌ کند.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

كاردرمانگران ابتدا در بيمارستان هاي دولتي مشغول بكار بودند ولي در حال حاضر بخش هاي كاردرماني در بيمارستان هاي general يا تخصصي در بخش هاي ارتوپدي، نورولوژي، روماتولوژي، روانپزشكي، مراكز روزانه روانپزشكي، مراكز بازتواني معتادين، مراكز توانبخشي كودكان، مراكز نگهداري معلولين وسالمندان، مدارس استثنايي، مراكز جامع توانبخشي، مراكز حرفه آموزي و توانبخشي حرفه اي تاسيس شده اند. كاردرمانگران با تاٌكيد ويژه بر تسهيل عملكردهاي رواني_عاطفي بيمار و خانواده و افراد مرتبط با فرد معلول و ايجاد انگيزه و توان جهت توجه بر كار آمدي فرد و ارائه و انجام فعاليت هاي هدفمند متناسب و مرتبط با حوزه ي اجتماعي،شغلي،زندگي روزمره ي فرد نقش مهمي در بالا بردن سطح كيفيت زندگي فرد داشته و موجبات بازگشت مجدد و يكپارچه شدن فرد و خانواده مبتلا به ضايعه با جامعه را فراهم مي آورند.

رشته كاردرماني در ايران با حضور كاردرمانگراني از كشورهاي دانمارك و هلند از سوي سازمان بهداشت جهاني به صورت تربيت تكنسين هاي كاردرماني در بيمارستان شفا يحيائيان تهران در سال 1962 تاسيس شد و پس از آن برنامه كارشناسي اين رشته مصوب شد و دانشكده رفاه اجتماعي (دانشگاه علوم پزشكي ايران) دانشجوي كارشناسي تربيت نمود. نياز روز افزون به كاردرمانگران باعث شد تا دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال 1987 و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1991 مقطع كارشناسي كاردرماني تاسيس نموده و با همان corriculume واحد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشجوي كاردرماني بپذيرند.

سازمان بين المللي و نهاد نظارتي بر كيفيت آموزشي، علمي و باليني آن" فدراسيون جهاني كاردرماني ( World Federation of Occupational (WFOT) Therapists )" نام دارد، كه اكثر كشورهاي معتبر داراي اين رشته نظير جمهوري اسلامي ايران عضو اين فدراسيون مي باشند. به ارائه فعاليتهاي قابل انجام و همراه با موفقيت و متناسب ولذتبخش به فرد ميپردازد تا با ايجاد ارزشمندي و ارزشمداري در شخص و سپس در جامعه بتواند زمينه و بستر يكپارچگي اجتماعي فرد معلول را با جامعه فراهم آورد. ديدگاه اصلي كاردرماني بر اساس حفظ حرمت انساني و توجه به توانايي هاي موجود افراد پس از بروز اختلال و معلوليت مي باشد و در اين زمينه با استفاده از روشهاي نوين روانشناسي نظير Model of Human Occupation و.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

كاردرمانگران ابتدا در بيمارستان هاي دولتي مشغول بكار بودند ولي در حال حاضر بخش هاي كاردرماني در بيمارستان هاي general يا تخصصي در بخش هاي ارتوپدي، نورولوژي، روماتولوژي، روانپزشكي، مراكز روزانه روانپزشكي، مراكز بازتواني معتادين، مراكز توانبخشي كودكان، مراكز نگهداري معلولين وسالمندان، مدارس استثنايي، مراكز جامع توانبخشي، مراكز حرفه آموزي و توانبخشي حرفه اي تاسيس شده اند. كاردرمانگران با تاٌكيد ويژه بر تسهيل عملكردهاي رواني_عاطفي بيمار و خانواده و افراد مرتبط با فرد معلول و ايجاد انگيزه و توان جهت توجه بر كار آمدي فرد و ارائه و انجام فعاليت هاي هدفمند متناسب و مرتبط با حوزه ي اجتماعي،شغلي،زندگي روزمره ي فرد نقش مهمي در بالا بردن سطح كيفيت زندگي فرد داشته و موجبات بازگشت مجدد و يكپارچه شدن فرد و خانواده مبتلا به ضايعه با جامعه را فراهم مي آورند.

رشته كاردرماني در ايران با حضور كاردرمانگراني از كشورهاي دانمارك و هلند از سوي سازمان بهداشت جهاني به صورت تربيت تكنسين هاي كاردرماني در بيمارستان شفا يحيائيان تهران در سال 1962 تاسيس شد و پس از آن برنامه كارشناسي اين رشته مصوب شد و دانشكده رفاه اجتماعي (دانشگاه علوم پزشكي ايران) دانشجوي كارشناسي تربيت نمود. نياز روز افزون به كاردرمانگران باعث شد تا دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از سال 1987 و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1991 مقطع كارشناسي كاردرماني تاسيس نموده و با همان corriculume واحد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشجوي كاردرماني بپذيرند.

سازمان بين المللي و نهاد نظارتي بر كيفيت آموزشي، علمي و باليني آن" فدراسيون جهاني كاردرماني ( World Federation of Occupational (WFOT) Therapists )" نام دارد، كه اكثر كشورهاي معتبر داراي اين رشته نظير جمهوري اسلامي ايران عضو اين فدراسيون مي باشند. به ارائه فعاليتهاي قابل انجام و همراه با موفقيت و متناسب ولذتبخش به فرد ميپردازد تا با ايجاد ارزشمندي و ارزشمداري در شخص و سپس در جامعه بتواند زمينه و بستر يكپارچگي اجتماعي فرد معلول را با جامعه فراهم آورد. ديدگاه اصلي كاردرماني بر اساس حفظ حرمت انساني و توجه به توانايي هاي موجود افراد پس از بروز اختلال و معلوليت مي باشد و در اين زمينه با استفاده از روشهاي نوين روانشناسي نظير Model of Human Occupation و.

منبع

+ نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1400ساعت 4:54 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 4

آنفلوانزا - واکسن آنفلوانزا و سرماخوردگی

عوارض نامطلوب متعاقب ایمن‌سازی با واکسن آنفلوانزا در کارکنان ...

میزان بروز تجمعی پیامد‌های نامطلوب متعاقب ایمن‌سازی در فاصله حداکثر 10 روز پس از دریافت واکسن برای عارضه علائم مشابه سرماخوردگی، 7/21%؛ درد عضلانی، 2/17%؛ درد در محل تزریق، 5/16%؛ تب، 3/15%؛ آبریزش از بینی، 4/14%؛ سردرد شدید، 3/12%؛ عارضه سرفه شدید، 9%؛ اسهال، 9/0% و شکم‌درد، 7/1% بود. نتیجه‏گیری: میزان عوارض گزارش‌شده در این بررسی و احتمال ابتلای بالای کارکنان بهداشتی درمانی و نقش آنها در وقوع اپیدمی‌های آنفلوانزا، دال بر ضرورت انجام ایمن‌سازی در این گروه شغلی دارد. یافته‌ها: از تعداد 450 نفر از کارکنان دریافت‌کننده واکسن، 424 نفر (23/94%) پرسشنامه را تکمیل کردند که 8/53% دریافت‌کنندگان واکسن را زنان و 2/46% را مردان تشکیل می‌دادند.

روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی در کارکنان شاغل تعدادی از بیمارستان‌های شهر شیراز که واکسن آنفلوانزا را طی سال 1392 دریافت کرده بودند، انجام شد. این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز تجمعی عوارض جانبی مرتبط با واکسن آنفلوانزا در بین کارکنان تعدادی از بیمارستان‌های شیراز انجام گرفت. ابزار اندازه‌گیری در این مطالعه یک پرسشنامه محقق‌ساخته درباره عوارض شایع بود که حداکثر 10 روز پس از انجام واکسیناسیون جمع‌آوری شد. زمینه و هدف: واکسیناسیون آنفلوانزا، یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری از بیماری آنفلوانزا در کارکنان بهداشتی درمانی است. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کای‌مربع، دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک تک ‌متغیره تجزیه و تحلیل شدند.

هیچ موردی از عوارض جدی مانند واکنش‌های حساسیتی شدید و یا سندرم گلین‌‌باره مشاهده نشد.

پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوانزا با واکسن کرونا

نادری با تاکید بر تزریق واکسن آنفلوانزا در فصل سرما، افزود: افرادی که بیماری‌های مزمن ریوی مانند آسم دارند، بیماران قلبی، کلیوی، کبدی و دیابتی، بیماران نقص ایمنی، کودکان زیر پنج سال و بالای شش ماه، زنان باردار، افرادی که در سنین شش ماه تا ۱۸ سال آسپیرین دریافت می‌کنند، مراقبان بهداشتی، ساکنان سرای سالمندان و افراد چاق باید واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند تا احتمال ابتلاء به این بیماری کاهش یابد. زهره نادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص درمان بیماری کووید -۱۹، سرماخوردگی و آنفلوانزا، اظهار کرد: برای درمان آنفلوانزا داروی اسلتامیویر وجود دارد که می‌توان از آن به ویژه در دو روز ابتدایی ابتلاء به بیماری استفاده کرد و بسیار مؤثر خواهد بود و در سرماخوردگی و کووید -۱۹ درمان‌ها بیشتر حمایتی است و جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: سطح اکسیژن بیماران مبتلا به کووید -۱۹ باید ارزیابی شود، چرا که اگر میزان اکسیژن بیمار زیر ۹۴ درصد باشد، احتمال درگیری ریوی و نیاز به درمان‌های بیشتر با داروهای رمدیسیویر و کورتیکواستروئید نیز ممکن است وجود داشته باشد، همچنین احتمال دارد تنگی نفس در بیماران کووید -۱۹ و آنفلوانزا بروز کند، اما در بیماری سرماخوردگی تنگی نفس نداریم. فوق تخصص ریه با بیان اینکه افراد نباید خیلی سریع برای تشخیص کرونا سی تی اسکن انجام دهند، چرا که این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز سرطان‌ها در آینده شود، تاکید کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، ایمنی که بر اثر واکسن کرونا ویروس در بدن ایجاد می‌شود، می‌تواند در برابر انواعی از کرونا ویروس‌ها که عامل نوعی از سرماخوردگی‌ها است، ایمنی ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا واکسن کرونا ویروس می‌تواند در برابر ابتلاء به آنفلوانزا ایمنی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: برای مصون شدن در برابر آنفلوانزا باید واکسن آنفلوانزا تزریق شود و واکسن کرونا ویروس در برابر آنفلوانزا ایمنی ایجاد نخواهد کرد. همچنین با تزریق واکسن آنفلوانزا احتمال ابتلاء به این بیماری که علائم آن با بیماری کووید -۱۹ بسیار شبیه است، کاهش می‌یابد و و تشخیص برای پزشکان در این زمینه آسان‌تر خواهد شد.

همه چیز در مورد واکسن آنفلونزا

عوارضی مانند تب بالا، تغییر در رفتار و هوشیاری، کهیر، راش ها و ضایعات پوستی منتشره، گرفتگی و خشونت صدا و مشکلات تنفسی مانند سختی تنفس، ضربان قلب بالا و ضعف شدید بدنی با رنگ پریدگی، حساسیت شدید و فوری در افرادی که به تخم مرغ حساسیت دارند، احساس گیجی وخستگی، تورم اطراف چشم ها و لب ها، سندرم گیلن باره با علائم فلج بالا رونده ناشی از گرفتاری اعصاب محیطی، شوک انافیلاکتیک، از عوارض جدی واکسن انفلونزا است و بلافاصله باید به پزشک مراجعه کرد. این واکسن هم ممکن است در برخی از افراد موجب عوارض جانبی نظیر سردرد، تعریق، درد عضلات، درد مفاصل، تب، ضعف، خستگی، سرخی و ورم و سختی محل تزریق شود که این عوارض معمولا طی یک تا دو روز بدون درمان برطرف می شود.

آنفلوانزا بیماری است که بصورت ناگهانی همراه با تب شدید، قرمزی چشم، سردرد، کوفتگی و درد در عضلات، اسهال و استفراغ بروز میکند. تزریق واکسن آنفلونزا به هیچ عنوان مانع ابتلای فرد به سرماخوردگی نمیشود و فرد فقط دچار آنفلوانزا نمی شود. این آنتی بادی ها در برابر عفونت با ویروس هایی که برای ساخت واکسن استفاده می شوند، محافظت ایجاد می کنند. واکسیناسیون به ویژه برای افرادی که در معرض خطر ابتلا به عوارض جدی آنفولانزا هستند، بسیار مهم است. افرادی که واکسن آنفلوانزا را تزریق می کنند نباید توقع داشته باشد که دیگر دچار سرما خوردگی نشوند. واکسن های آنفلوانزای سه ظرفیتی تزریقی با دوز استاندارد، در تخم مرغ کشت داده می شوند.

برای کلیه افراد 6 ماه و بالاتر، انجام واکسیناسیون سالانه آنفلونزا توصیه می شود. زمان مناسب برای دریافت واکسن آنفلونزا ابتدای پاییز و شروع فصل سرد سال می باشد. واکسن تزریقی روی عضله بازو تزریق میشود و به دو صورت سه و چهار ظرفیتی موجود است. استفاده از واکسن استنشاقی در سال 2016-2017 توسط سازمان جهانی بهداشت ممنوع شده است. واکسن های چهار ظرفیتی برای استفاده در گروه های سنی مختلف تایید شده اند. در حال حاضر هر دو نوع واکسن سه ظرفیتی و چهار ظرفیتی در دسترس می باشد. حدود دو هفته پس از واکسیناسیون آنتی بادی در بدن ایجاد میشود. این واکسن آنفلوانزا برای گروه های سنی مختلف مورد تایید است.

معاونت امور بهداشتی

کودکان در سنين مدرسه، هسته اوليه انتشار آلودگي محسوب مي شوند و افزايش تعداد کودکان مبتلا به بيماری تنفسي تب دار، اغلب اولين نشانه شروع همه گيری آنفلوانزا در يک جامعه است که با ظهور موارد بيماری در بالغين ادامه مي يابد. افرادی که به تخم مرغ حساسيت دارند، بيماران تب دار و افرادی که در موارد قبلي تزريق واکسن، حساسيت داشته اند نبايد واکسن آنفلوانزا را استفاده کنند. بيماری آنفلوانزا، يک بيماری حاد ويروسي دستگاه تنفسي است که معمولا خود محدود شونده است و در موارد همه گيری، عوارض و مرگ و مير بيشتری دارد. آنفلوانزای پرندگان، شايعترين نوع آن است و شيوع آن نه تنها برای انسان خطرناک است بلکه باعث صدمات اقتصادی سنگيني در دامداری ها مي گردد.

آنفلوانزا، علاوه بر انسان، در حيوانات نيز بروز مي نمايد و نوع حيواني آن نيز قابل سرايت به انسان مي باشد. بزرگترين همه گيری آنفلوانزا ( در اسپانيا در سال 1919- 1918)، سبب 500 ميليون ابتلا و 40 ميليون مرگ در سراسر جهان گرديد. در بيماران قلبي، ريوی، کليوی، افراد مسن و کودکان، عوارض شديد و مرگ و مير بيشتری به دنبال دارد. تاکنون سه نوع آنفلوانزا به نامهای B ,A و C شناخته شده است که نوع A ، بيشترين توانايي ايجاد همه گيری را دارد. ويروس آنفلوانزا، دائما در حال تغيير مي باشد که همين موضوع زمينه ساز وقوع همه گيری آنفلوانزا است.

تب بالای 38 درجه سانتيگراد، سردرد، خستگي ، بدن درد، آبريزش بيني و چشم، ناراحتي گلو و سرفه. شیوه نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری آنفلوانزای فصلی انسانی. ترشحات حلق و بيني بيماران، مخزن عفونت است و سرفه و عطسه باعث انتقال بيماری مي شود. راهنمای مراقبت و مدیریت بالینی بیماری آنفلوانزا در اورژانس بیمارستانی و بخش های بستری. همه گيری آنفلوانزا، عواقب گسترده اجتماعي و اقتصادی دارد. موازین کنترل عفونت در مراقبت بیماری تنفسی ناشی از آنفلوانزای فصلی انسانی. وقوع همه گيری آنفلوانزا، غير قابل پيش بيني است.

احتمال ابتلا به سرماخوردگی و کرونا به‌طور همزمان وجود دارد؟

آیا امکان دارد فردی به‌طور همزمان هم به کرونا و هم به سرماخوردگی و یا حتی آنفلوآنزا دچار شود؟ علائم سرماخوردگی بعد از واکسن با علائم کرونا متفاوت است؟ در صورت ابتلا بطور همزمان، علائم سرماخوردگی تا چند روز ادامه دارد؟ در این مقاله از مقالات پزشکی جدید مجله سیب، می‌خواهیم به بررسی علائم سرماخوردگی بعد از کرونا و احتمال بروز این بیماری‌ها با هم بپردازیم. طبق اظهارات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC)، مطالعات نشان داده‌اند که افراد کاملاً واکسینه شده به میزان کمتری ویروس را منتشر می‌کنند اما همچنان خطر انتشار ویروس توسط این افراد وجود دارد.

آنفولانزا می‌تواند باعث تجمع مایعات در سلول‌های خاصی در ریه‌ها شود، در حالی که تصور می‌شود کووید-۱۹ با تولید لخته‌های خونی گسترده در رگ‌های خونی ریه، به ریه‌ها حمله می‌کند. حدس و گمان‌هایی وجود دارد که ابتلا به یکی از این بیماری‌ها احتمال ابتلا به بیماری دیگر را افزایش می‌دهد و ابتلای همزمان به هر دو می‌تواند احتمال بروز پیامدهای جدی را افزایش دهد. همانطور که می‌بینید احتمال بروز همزمان آنفولانزا و کووید-۱۹ وجود دارد زیرا دارای دو ویروس مجزا هستند اما احتمال بروز سرماخوردگی و کووید-۱۹ به صورت همزمان وجود ندارد. طبق اظهارات دکتر مایکل رویزن: «ما نمی‌دانیم که این دو ویروس چگونه با هم تعامل دارند، اما احتمالاً اگر همزمان به هر دو مبتلا شوید، زنده ماندن دشوارتر خواهد بود".

طبق اظهارات کارشناسان این امکان وجود دارد که عفونت ناشی از برخی از ویروس‌های کرونا که باعث سرماخوردگی می‌شوند، باعث فراهم کردن ایمنی به شکل لنفوسیت تی خاطره شود. آزمایش‌های بیشتر نشان داده‌اند که راینوویروس یک پاسخ ایمنی در داخل سلول‌های آلوده ایجاد می‌کند که توانایی Sars-CoV-2 را برای ساختن کپی از خود مسدود می‌کند. کارشناسان همچنین می‌افزایند که "اما این امری رایج است که یک عفونت ویروسی ثابت شده با عفونت ثانویه توسط همان ویروس یا یک ویروس نزدیک، تداخل داشته باشد. لازم است هنوز مراقبت‌های لازم را انجام دهید، ماسک بزنید، پروتکل‌ها را رعایت کنید و از مکمل‌های غذایی برای افزایش ایمنی بدن استفاده کنید.

در نهایت به منظور آگاهی از اینکه به کرونا، آنفولانزا و یا هر دو مبتلا شده‌اید، لازم است که با علائم، تفاوت‌ها و شباهت‌های هر دو آشنا شوید.

آنفلوانزا می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به کرونا شود؟

با وجود اینکه آنفلوانزا بیماری شایعی است اما در مواردی می‌تواند برای سلامتی افراد بسیار خطرناک است بنابراین توصیه می‌کنیم در صورتی که دارای بیماری زمینه‌ای خاصی هستید در صورت ابتلاء به آنفلوانزا حتماً با یک پزشک متخصص عفونی مشورت کنید تا در صورت نیاز درمان‌های لازم انجام شود. بیماری‌های مزمن: بیماری‌های مزمن، شامل بیماری‌های ریه مانند آسم ، دیابت، بیماری‌های قلبی، بیماری عصب شناختی یا تکوین عصبی، ناهنجاری مجاری هوایی و بیماری‌های کلیوی، کبدی یا خونی، ممکن است خطر عوارض آنفلوانزا را افزایش دهند. در این مدت ابتلاء به سرماخوردگی زیاد نبود؛ با ایجاد پاسخ ایمنی در برابر سرماخوردگی دفعه بعد که در برابر ویروس سرماخوردگی قرار می‌گیریم، کمی محافظت می‌شویم اما در حال حاضر بدون ابتلاء به سرماخوردگی وضیعت ما چگونه خواهد بود.

وی تاکید دارد که سرماخوردگی یا آنفلوانزا فوق شدید کلمات نامفهومی است که در گفت‌وگو با افراد در مورد آن می‌شنویم اما من تصور نمی‌کنم شواهدی مبنی بر وجود سرماخوردگی یا آنفلوانزا فوق شدید در اطراف خود داشته باشیم. اگر ویروس‌های آنفلوانزا آینده مشابه به مواردی باشد که فرد قبلاً از طریق بیماری یا به واسطه واکسیناسیون با آنها روبرو شده است، این آنتی بادی‌ها ممکن است از بروز عفونت جلوگیری کرده یا از شدت آن بکاهند. اما سرماخوردگی معمولاً به آرامی بروز می‌کند، در حالی که آنفلوانزا به طور ناگهانی روی می‌دهد؛ و با اینکه سرماخوردگی می‌تواند آزاردهنده باشد، اما معمولاً آنفلوانزا حس بسیار بدتری ایجاد می‌کند.

اما آنتی بادی‌ها ضد ویروس‌های آنفولانزایی که فرد در گذشته با آنها روبرو شده است، نمی‌توانند وی را در برابر سویه‌های جدید آنفولانزا که از نظر ایمنی بسیار متفاوت از گذشته هستند، محافظت کنند. شرایط زندگی یا کار: احتمال ابتلاء به آنفلوانزا در افرادی که همراه با بسیاری از ساکنان دیگر در مراکزی مانند خانه‌های سالمندان یا پادگان‌های نظامی زندگی و کار می‌کنند، بیشتر است. زمانی که دوباره در معرض ویروس قرار بگیریم، به دلیل ابتلای قبلی مصونیت ایجاد شده اما در حال حاضر ما آنقدر کم در معرض ویروس قرار گرفته‌ایم که مصونیت ناشی از آن از بین رفته است. ضعف سیستم ایمنی: درمان‌های مربوط به سرطان، داروهای ضد رد پیوند، استفاده طولانی مدت از استروئیدها ، پیوند عضو، سرطان خون یا ایدز می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کنند.

منبع

+ نوشته شده در يکشنبه 26 دی 1400ساعت 22:46 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 4

ایدز - ایدز و دندانپزشکی و احتیاطات همه جانبه

HIV/AIDS | معاونت بهداشتی | دانشگاه علوم پزشکی | کاشان

علاوه بر آن، کودک این زن بیشتر در معرض خطر مرگ، به علت اسهال و از دست دادن آب (که همگی قویاً با استفاده از شیر خشک و فقر مرتبط هستند) قرار می گیرد تا ویروس HIV ، مگر اینکه او بتواند آب را بجوشاند یا استریلیزه کند و امکانات مالی کافی در اختیار داشته باشد تا مطمئن شود که میزان کافی از شیر خشک به کودک می رسد. در این موارد لازم است تا حد امکان از وسایل سترون یک بار مصرف استفاده شود؛ ابزارهای مقاوم به حرارت‌(مثل برخی ابزارهای فلزی جراحی و دندانپزشکی) در اتوکلاو یا فور و ابزارهای غیرمصرفی نامقاوم (مثل آندوسکوپ) با مواد شیمیایی ضدعفونی شوند که این کارها باید برای هر بیمار انجام شود.

هنگامى تشخیص ایدز در یک فرد آلوده به HIV داده مى شود که یا تعداد مطلق سلول هاى )CD4 گروهى از سلول هاى دفاعى بدن) به کمتر از ۲۰۰ عدد در هر میلى متر مکعب خون رسیده باشد یا عفونت هاى فرصت طلب ناشى از عواملى که نمى توانند در افراد سالم بیمارى ایجاد کنند در فرد به وجود آمده باشد. با این وجود مطالعات انجام یافته توسط مرکز کنترل بیماریها و مراکز دیگرهیچ مدرکی را دال بر انتقال اچ آی وی (HIV)از طریق پشه یا دیگر حشرات حتی در مناطقی که افراد زیادی دارای ایدز(AIDS) زندگی ‌می‌کنند و جمعیتهای بزرگ پشه وجود دارد،گزارش نکرده است. مراقبتهای لازم در تمام زمینه ها از جمله در منزل باید انجام گیرد تا از در معرض خطر قرار گرفتن افراد با خون افراد مبتلا به اچ آی وی (HIV ) یا افراد دارای ریسک ابتلا به اچ آی وی (HIV ) یا کسانی که ابتلا یا احتمال ابتلای ایشان نامشخص است جلوگیری بعمل آید.

همان گونه که گفته شد انجام آزمایش تنها پس از مشاوره منطقی است و از طرفی با در نظر گرفتن دورة پنجره که در آن علیرغم وجود ویروس در بدن، نتیجة آزمایش منفی خواهد بود، اجبار افراد در مکان یا زمانی خاص به انجام آزمایش معقول، به صرفه و کارآمد نیست. وی در کشور ما در دو مرحله انجام می‌شود در مرحله اول که الیزا است، نتیجه مثبت نشان می دهد که فرد به احتمال زیاد مبتلاء به ویروس شده است، سپس به فاصله چند روز آزمایش الیزای دوم و وسترن بلات انجام می شود تا نتیجه مثبت نخستین را تایید کند. 1- مخاط روده ظریفتر از مخاط دستگاه تناسلی زنان (واژن ) است 2- مویرگهای زیر مخاط روده بیشتر از مویرگهای زیر مخاط دستگاه تناسلی است 3- احتمال آسیب و زخم شدن در روده بیشتر است 4- مدت زمان تماس ترشحات آلوده با مخاط روده بیشتر است.

پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

هر چند انتقال HIV از طريق بزاق به اثبات نرسيده است اما به منظور به حداقل رساندن موارد فوري احياء دهان به دهان ،‌راه هاي هوايي ، کيسه هاي احياء تنفسي و يا وسايل تنفس ديگر بايد در محل هايي که احتمال عفونت وجود دارد در دسترس باشد. ۱۱ - محل آلوده به خون و يا ديگر مايعات بدن بايستي در يک محلول دزانفکتان مناسب غوطه ور شود ( ترجيحاً هيپوکلريت سديم نيم تا يک درصد) مخلوط دزانفکتان و خون بايستي شسته و مجدداً با دزانفکتان ضدعفوني گردد. ۱ – کليه سوزن ها و ديگر وسايل تيز يکبار مصرف را پس از استفاده در يک ظرف مقاوم در بسته ( مثل قوطي شيرخشک ) جمع آوري کنيد و روي آن جمله وسايل آلوده خطرناک را قيد نموده سپس دور بريزيد.

دندانپزشکان براي محافظت از خود ، همکاران و بيمارانشان در مقابل عفونت HIV مسئولند و بايد مطمئن باشند که سرويس پزشکي آنها بيماران را مبتلا به عفونت نميکند. مراقبين بهداشتي که ضايعات بازو يا درماتيت ترشحي دارند بايد از هر گونه مراقبت مستقيم با بيمار و دست زدن به وسايل مراقبت بيمار تا رفع اين وضعيت معاف باشند. پس از استفاده اين وسايل بايستي در يک پوشش غيرقابل نفود قرار گرفته و حتي المقدور از حوالي منطقه کار دور شوند و عيناً مانند وسايل آلوده تميز شوند. از آنجايي که گرفتن تاريخچه ومعاينات نشانگر ابتلا به عفونت HIV نمي باشد بايستي همواره در تماس با خون و ديگر مايعات بدن توجه لازم را به عمل آورد.

شايعترين اين ضايعات کانديدياز دهاني ، لکوپلاکياي مودار ،‌بيماري هاي پريودنتال غيرمعمول ، سارکوم کاپوزي و لنفوم غيرهوچکين مي باشد. وسايلي که قابل استريل کردن نيستند بايستي زير آب با فشار زياد گرفته شوند و سطح آنها تميز گردد و با يک دزانفکتان مناسب سوآب شوند. ۳ – هنگامي که دستکش حين کار سوراخ شد بلافاصله بايستي خارج شده ، دست ها با دقت شسته شوند و دستکش تعويض گردد. روي چنين سرسوزني مجدداً پوشش نگذاريد ويا آن را مجدداً استفاده نکنيد و بلافاصله آن را از سر سرنگ خارج سازيد. ۳ - در مدخل فاضلاب ساکشن – دستشويي وکراشوار صافي پلاستيکي گذاشته شود تا خرده هاي آمالگام جمع آوري گردد.

نحوه برخورد در هنگام مواجهه با اجسام نوک تیز

در مراکز ارایه دهنده خدمات دندانپزشکی بدلیل میزان تماس قابل توجه دندانپزشک و کارکنان با خون ، بزاق و قطرات و ذرات معلق در هوا و نیز با وسایل و ابزار آلات که میتوانند بالقوه آلوده باشند : احتمال انتقال عوامل عفونی شایان توجه است و در صورت عدم رعایت احتیاطات لازم ، واکسیناسیون و سایر تمهیدات بهداشتی میتواند موجب آلودگی کارکنان و بیماران گردد. غالبا عوامل ایجاد این عفونتها را محدود به HIV – HCV – HBV – M Tuberculosis میدانند حال آنکه احتمال انتقال عوامل متعدد دیگری از جمله ویروس سیتومگال ( CMV ) ، ویروس تبخال 1 و 2 ( HSV ) ، استافیلوکوکها و استرپتوکوکها خصوصا در مراکز ارایه خدمات دندانپزشکی وجود دارد.

به منظور اطمینان از تامین سریع و مناسب اقدامات پیشگیری و درمان های لازم بعد از اکسپوژر و تشخیص و درمان عوارض شغلی و پیگیری های بعدی بهتر است با مرکز درمانی و تشخیصی که دسترسی آسان به آن برای افراد شاغل در مراکز دندانپزشکی میسر است در ارتباط بوده و قرار های ارجاع و ملاقات با آنان تنظیم گردد. € سرنگ ها و سوزن های استفاده شده یکبار مصرف ، تیغ های بیستوری و سایر وسایل تیز را در مخازن مقاوم به سوراخ شدگی بریزید که در نزدیک ترین فاصله ممکن به محل استفاده این وسایل قرار گرفته اند ( حین دور انداختن سر سوزن لازم نیست درپوش را مجدداً قرار داده یا آن را خم کنید.

€ حداقل سالی یکبار ، وسایلی را که دارای خصوصیات ایمن برای استفاده هستند و وارد بازار شده اند ، شناسایی ، ارزیابی و انتخاب کرده و استفاده نمایید ( مانند سرنگ های ایمن تر ، کاربرد نیدل گارد یا نگهدارنده سر سوزن ، سرنگ هایی retractable sheaf. € اگر در یک بیمار با یک سوزن چند بار تزریق انجام می دهید ، بهتر است در فواصل بین تزریق ، درپوش سر سوزن را روی آن قرار دهید ، برای این کار از روش اسکوپ یک دستی استفاده کنید یا این عمل را به کمک نیدل گارد انجام دهید. عفونتهایی که مرتبط با مراقبتها و خدمات بهداشتی و درمانی هستند ( Health Care Associated Infections ) یکی از کانونهای مهم این نگرانیها هستند که از جهات مختلف فردی ، اجتماعی و ااقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند.

منبع

+ نوشته شده در چهارشنبه 15 دی 1400ساعت 21:39 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 2

ملت - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل پنجم، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

۱۲ آذر؛ روز قانون اساسی + قانون اساسی چیست؟

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد. به گزارش ایمنا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، بحث درباره تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت و قانون اساسی ایران تهیه شد، ۱۲ آذر سالروز همه پرسی قانون اساسی در تقویم ایرانی روز قانون اساسی نامگذاری شده است.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانشان در پاریس مطرح شد و در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. به دلیل اینکه بازنگری قانون اساسی اندکی پیچیده است، بحث‌های کلی و کلان مربوط به حکومت که نمی‌خواهند دستخوش تغییراتی شود را در قانون اساسی درج می‌کنند. از جمله مهمترین موضوعاتی که در قوانین اساسی کشورها در آن بحث می‌شود، مربوط به شکل حکومت و قوای حکومتی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته‌است حمایت کنم.

jasperpmida.mybuzzblog.com

+ نوشته شده در جمعه 10 دی 1400ساعت 2:24 توسط ستار یکتا | | تعداد بازدید : 5